Câu hỏi về cập nhật Theme

Không ! Mỗi mã bản quyền chỉ có thể kích hoạt cho 1 domain bạn chỉ có thể mua trực tiếp từ nhà sản xuất. chúng tôi chỉ bàn giao phiên bản ổn định nhất.
Nhưng quý khách yên tâm, không kích hoạt (active) theme cũng không ảnh hưởng hay giới hạn tính năng của theme ngoại trừ tính năng Update tự động.

  • Các plugin miễn phí kèm theo Theme thì update được
  • Plugin trả phí (nếu có) không update được. Quý khách cần update phải mua thêm bản quyền của nhà sản xuất plugin ( Tuy nhiên có thể update bằng hình  thức thủ công )
  • Quý khách cần update Theme cần phải mua thêm bản quyền theme của nhà sản xuất. ( Tuy nhiên có thể update bằng hình  thức thủ công )

Không ! Chúng tôi chỉ bàn giao theme đúng với demo tại thời điểm bạn mua. Giao diện demo của theme trong tương lai có thể bị thay đổi tùy theo ý muốn của chúng tôi. Bản tải về là bản hiện tại của web demo, không đồng nghĩa với bản demo trong tương lai.

Việc update Theme, Plugin, WordPress lỗi là chuyện không tránh khỏi ? vì vậy bạn không cần phải lo lắng.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến update lỗi: do cấu hình Hosting của bạn, do nhà sản xuất plugin, Theme không tương thích, do phiên bản core wordpress ..
Thông thường khi WordPress ra phiên bản mới các nhà sản xuất plugin, theme phả mất 1 thời giạn để tối ưu, update tương thích..Vì vậy ban nên dùng phiên bản ổn định nhất, chỉ khi cần thiết mới update.
Ngoài ra bạn nên backup Website của bạn trước khi update đề phòng lỗi có thể khôi phục lại như ban đầu.