Câu hỏi về tài khoản

Nhấp vào biểu tượng đăng ký ở menu trên cùng bên phải. Trên trang đăng ký, nhập địa chỉ email rồi nhấp vào nút “Đăng ký”.
Hệ thống sẽ gửi liên kết xác minh đến email của bạn, vui lòng mở hộp thư đến của bạn, sau đó nhấp vào liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn.
Ngoài ra bạn có thể đăng nhập, đăng ký nhanh bằng mạng xã hội google, facebook.

Hãy chắc chắn rằng email của bạn là hợp lệ!
Nếu bạn không nhận được email xác minh trong hộp thư đến của mình, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.
Nếu bạn vẫn không nhận được email, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để khôi phục lại mật khẩu vui lòng vào mục quên mật khẩu nhập địa chỉ email để đặt lại mật khẩu.

Có, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu.
Nếu tài khoản của bạn bị xóa, bạn không thể khôi phục lại và không thể sử dụng email cũ để đăng ký tài khoản mới. Bạn phải sử dụng email mới để đăng ký tài khoản mới.