Tag Archives: Tắt thông báo

Ẩn thông báo Flatsome issues khi update phiên bản mới

Bắt đầu từ phiên bản 3.14.x trở đi nếu Theme Flastsome không có key active...

facebook-icon
zalo-icon
zalo-icon