Một số đoạn code thông dụng dành cho wordpress

Trong quá trình bạn tùy chỉnh Website WordPress chắc hẳn bạn sẽ gặp khả nhiều vấn đề phát sinh do việc thiếu code, thiếu tính năng, hoặc có thể là do mẫu theme đó chưa có các đoạn code đó. Dưới đây là một số đoạn code thông dụng dành cho web wordpress mà Themewp đã sưu tầm và tổng hợp lại phần nào có thể giúp ích được cho bạn.

Mục lục

Một số đoạn code thông dụng dành cho wordpress

Code tự động lưu ảnh từ web khác về sever mình khi copy bài viết

Code chuyển sản phẩm không có giá thành “Liên hệ”

Code bỏ nút “Thêm vào giỏ hàng”

Code bỏ phần đánh giá trong trang chi tiết giỏ hàng

Code dịch những từ cứng đầu trong WooCommerce

Code thêm 1 Tab mới trong WooCommerce

Code xóa đoạn slug featured_item trong Porfolio

Đoạn code xóa Featured_item_category trong porfolio

Code hiện tất cả category của 1 custom post type

Code hiện custom taxonomy của 1 product

Đoạn code thay dấu […] bằng … trong short description

Đoạn code bỏ luôn dấu […] Trong short Description (Bao gồm woocommerce)

Đoạn Code để tìm kiếm mặc định có thể tìm kiếm được đoạn text trong custom field

Tắt chức năng tìm kiếm content trong WordPress

Đôi khi bạn cần tìm kiếm một từ khóa, nhưng kết quả tìm kiếm lại cho ra cả những bài viết có chứa từ khóa đó, trong khi đó bạn chỉ muốn tìm kiếm trong title. Vậy bạn copy đoạn code sau cho vào file functions.php là được.

Đoạn code thay đổi giá toàn bộ sản phẩm trong Woocommerce

Cấu hình để giỏ hàng chỉ chấp nhận 1 sản phẩm cuối cùng thêm vào giỏ, nếu đã có sản phẩm trước đó thì remove sản phẩm đó đi và add sản phẩm mới vào

Code di chuyển giá của sản phẩm có biến thể lên đầu

Code hiện custom field ở taxonomy

 

Một số code hay dành cho Theme WordPress Flatsome

Thay chữ Tài khoản trên menu thành Xin chào, tên User:

Vào file flatsome\template-parts\header\partials\element-account,tìm chữ My account và thay bằng đoạn code sau:

Khắc phục lỗi lệch khung web khi có hiệu ứng trên mobile

 

Tăng độ dài của mô tả trong trang Category Post

Vào đường dẫn themes/flatsome/template-parts/posts/archive-list.php, thêm dòng excerpt_length=”100″ vào trong đoạn shortcode. có thể thay đổi số 100 thành số khác để tùy biến độ dài.

Chuyển thuộc tính của sản phẩm từ dưới Tab Thông tin bổ sung lên phía dưới nút Add To Cart

Gọi mô tả của danh mục sản phẩm ra ngoài

Tắt Responsive cho theme Flatsome

Responsive là một-thứ-gì-đó kỳ diệu mà HTML cùng CSS mang lại cho người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn không “thích” nó mà dùng cách khác thì chỉ cần chèn đoạn mã này vào file function.phpcủa theme bạn đang dùng là xong

Cách ẩn thông báo đăng ký flatsome

Ngăn các Block trong UX Builder tạo html khi chọn hidden

Thêm text tùy chọn vào sau giá

Cách sử dụng các đoạn code trên

Rất đơn giản để sử dụng các đoạn code trên bạn vào file funtions.php của theme đang dùng copy đoạn code cần sử dụng vào và lưu tại kiểm tra kết quả.
Bạn nên copy file funtions.php của theme gốc qua child theme để chỉnh sửa cho an toàn, để không bị mất code khi update theme.

 

 

5/5 - (6 bình chọn)
facebook-icon
zalo-icon
zalo-icon